Przejdź do treści

Świadectwa energetyczne są już wymogiem

Świadectwa energetyczne nieruchomości to dokumenty, które informują o efektywności energetycznej budynków. Określają one między innymi ilość energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia, a także emitowaną przez budynek ilość gazów cieplarnianych. Mają one na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wpływu budynków na środowisko oraz promowanie oszczędzania energii.

W Polsce obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej większej niż 50 m². Dokument ten jest wymagany przy sprzedaży, najmie lub dzierżawie nieruchomości. Wyjątkiem są budynki, które są używane przez okres krótszy niż 2 lata oraz budynki objęte ochroną konserwatorską.

Świadectwo energetyczne zawiera informacje o charakterystyce technicznej budynku, takie jak izolacja termiczna ścian, dachów, okien oraz systemy wentylacyjne i grzewcze. Na jego podstawie można ocenić, ile kosztów poniesie właściciel nieruchomości na ogrzewanie i chłodzenie w ciągu roku oraz ile gazów cieplarnianych zostanie wyemitowanych.

Dzięki świadectwu energetycznemu nabywcy lub najemcy nieruchomości mogą dokładniej oszacować koszty eksploatacji budynku. Ponadto, w przypadku budynków o niższej efektywności energetycznej, świadectwo może wskazywać na konieczność wprowadzenia zmian w budynku, takich jak poprawa izolacji czy modernizacja systemów grzewczych. Dzięki temu można zwiększyć efektywność energetyczną i obniżyć koszty eksploatacyjne.

Podsumowując, świadectwa energetyczne nieruchomości są ważnym narzędziem promującym oszczędzanie energii i ochronę środowiska. Dzięki nim można dokładniej ocenić efektywność energetyczną budynków oraz podjąć odpowiednie kroki w celu jej poprawy.