Omnichannel

Działania marek w przestrzeni hipermedialnej (on-line) wymuszają prowadzenie działań wielokanałowych. Przedsiębiorstwa angażują wielu różnych osób oraz zespołów odpowiedzialnych za koordynowanie działań w wielu kanałach. Często działania te są rozproszone i w żaden sposób nieskoordynowane. To znacznie ogranicza skuteczność firm w wypracowaniu efektu końcowego jakim jest zysk.

Prowadząc wielokanałową sprzedaż musisz zadbać o spójne doświadczenia związane z marką a także efektywnie zarządzać ofertą i informacją o produktach. Działania wielokałowe dostarczają wielu informacji, które można przekuć na jeszcze efektywniejszą sprzedaż. Mowa tu o Omnichanel

Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Context Menu jest wyłączone na tej stronie. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami