Przejdź do treści

Asfalt twardolany znajduje zastosowanie jako jastrych

„Asfalty do recyklingu” są kolejnym proekologicznym projektem realizowanym przez Bitumer Asfalt wspólnie z partnerem naukowym, którym jest w tym przypadku Politechnika Warszawska. Projekt ten ma na celu stworzenie innowacyjnego lepiszcza asfaltowego, które umożliwi wykorzystanie do budowy nowej asfaltowej warstwy drogi aż 30% materiału z rozbiórki starych sfrezowanych nawierzchni bitumicznych. Nowy produkt asfaltowy dodawany do materiału z recyklingu pokrywać będzie destrukt, poprawiając jednorodność, urabialność mieszanki mineralno-asfaltowej, przywracając właściwości starego asfaltu znajdującego się w destrukcie.

Aby asfalt na zimno uzyskał końcową twardość, nie wymaga zagęszczania. Asfalt twardolany znajduje zastosowanie jako jastrych, a po wystygnięciu, tzn. Już kilka godzin po wylaniu może być oddany do użytku. Jastrychy z asfaltu twardolanego, w związku z wysoką odpornością na ścieranie oraz uderzenia układane są zazwyczaj bezpośrednio, tzn.

W Holandii zagospodarowanie materiałów ze starych nawierzchni wynosi 100 proc. Z asfaltem mamy do czynienia praktycznie każdego dnia, przez co prawie go nie zauważymy. Zwraca nasza uwagę najczęściej dopiero wtedy, gdy ma dziury lub zaczyna się odkształcać od zbyt wysokich temperatur.

Powinna być ona czysta, aby żadne zanieczyszczenie nie zaszkodziło wypełnieniu. Złe przygotowanie powierzchni może się wiązać z koniecznością powtórzenia całego procesu uzupełniania ubytków przy wykorzystaniu masy bitumicznej. Dlatego lepiej z wyprzedzeniem zadbać o wszystkie istotne szczegóły.

Powierzchnia na której zastosowano asfalt na zimno jest bardziej odporna na duże natężenie ruchu oraz bardzo prosty w użyciu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości brak gwarancji ze strony Organizatora ciągłego funkcjonowania strony Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy komputerowe, awarie sprzętu, internetu i inne tego typu okoliczności. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Administratora oraz dochowania zgodności z przepisami prawa podatkowego, w tym w celu wystawiania faktur za sprzedane urządzenia na podstawie 6 ust.

Na drodze prowadzącej do wielu szlaków turystycznych w Tatrach Zachodnich została położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Właściwie czemu nie, jeśli spełnia dotychczasowe standardy? Nowa, prototypowa mieszanka bitumiczna opracowana przez Bitumer i Lotos Asfalt przeszła pomyślnie pierwsze testy, dlatego nie wyklucza wdrożenia tego wyrobu na stałe do swojej oferty. I nagle kwiatowy aromat przestanie kojarzyć nam się tylko z papierem toaletowym i chusteczkami higienicznymi. Czy masz pytania dotyczące naszych mas bitumicznych, rozwiązań lub usług?