Asfalt Modyfikowany Gumą Szansą Na Trwalsze Drogi

Co interesujące, naturalny asfalt na zimno był potrzebny też w drogownictwie. Świadczy o tym Droga Procesyjna w Babilonie, którą wykonano około 615 roku p.n.e. Droga była wykonana z cegieł spojonych asfaltem. Naturalny asfalt był też wykorzystywany w czasach nowożytnych. Pod koniec szesnastego wieku Walther Raleigh, płynąc do Ameryki, odkrył u wybrzeży Wenezueli naturalne jezioro asfaltowe, dzięki któremu jego załoga mogła uszczelnić zniszczone podczas żeglugi statki. Najpopularniejszym obecnie asfaltem, jest syntetyczny powstający w procesach rafineryjnych. Uzyskiwany w rafineriach asfalt mógł być dowolnie zmieniany na drogowy i przemysłowy.

Nic więc dziwnego, że coraz większą popularność zyskują nowe mieszanki, np. Najpopularniejsze lepiszcza drogowe do mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco stosowanych do budowy nawierzchni drogowych. Włókna celulozowe – właściwości oraz zastosowanie Rozwój technologii sprawia, że można budować solidniej oraz trwalej. Jako stabilizator w mieszankach mineralno-asfaltowych typu SMA … Polega ona na wbudowywaniu materiału na krawędź jezdni jako ochronę przeciw penetracji przez wodę powierzchniową. Krawędź nawierzchni bitumicznej należy zabezpieczyć za pomocą lepiszcza.

Jednak obecnie, gdy borykamy się ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem środowiska ważne jest spełnienie jeszcze jednego czynnika – ekologiczna. Globalne ocieplenie wymusza potrzebę przystosowania się do nowych warunków klimatycznych. Niestety, w Polsce odpowiedzią na coraz wyższe temperatury jest betonowanie miejskich placów i pozbywanie się z nich nielicznej zieleni. Do coraz większej liczby rewitalizacji pasuje raczej miano dewitalizacji.

Jak już wspomnieliśmy, rodzaj i grubość masy bitumicznej określa się zgodnie z przeznaczeniem przyszłej nawierzchni. Najczęściej na nawierzchnie jezdne wykonuje się asfalt dwuwarstwowy, z grubszą warstwą dolną o grubości 5 cm i drobniejszą warstwą górną o grubości 3 cm. Po naniesieniu, obie warstwy muszą być dobrze zagęszczone walcem, co zwykle trwa kilka godzin. Zalecamy, aby asfaltowanie wykonywać w czasie, gdy temperatura na zewnątrz wynosi około 10°C, czyli na początku sezonu budowlanego. Jest to ważne, aby asfalt nie ostygł zbyt mocno między przygotowaniem a kładzeniem i można go było dobrze walcować, czyli zagęszczać.

Związki zawarte w zastosowanym dodatku działają dwutorowo. Większość aktywnych związków działa jako neutralizator zapachu, wchodząc w reakcje z tzw. Substancjami odorotwórczymi (redukują ich lotność). Pozostałe związki wywołują zapach, inny niż typowy asfalt naftowy. Po zastosowaniu odpowiedniego udziału środków aktywnych, redukcji ulega stężenie związków brzydko pachnących w oparach asfaltu stosowanego w temperaturach technologicznych przy budowie dróg. [Przetarg Łobez] Część 1 Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Łobeskiego Część 2 Dostawa grysu bazaltowego, płukanego frakcji 2 – 5 mm…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *